Jdi na obsah Jdi na menu
 


 Na základě "Dohody o plánované pomoci na vyžádání"
je v souladu s § 21 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o IZS“), a podle § 15 písm. a) vyhlášky č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému, ve znění pozdějších předpisů se od roku 2009 ELVA HELP, o.s. stala ostatní složkou IZS podle § 4 odst. 2 zákona o IZS a je zařazena v Poplachovém plánu IZS Libereckého kraje.

 

 • Činnost  sekce C-KI v ELVA HELP o.s.   není hrazena ze žádných zdrojů, obec Liberec podpořila sekci v pořízení části nejzákladnějšího vybavení pro zahájení akceschopnosti ( vysílačky, značení apod.), pokud chcete činnost  sekce  C-KI  v ELVA HELP o.s. podpořit pak použijte
toto běžné číslo konta ELVA HELP z.s.:

505353389/0800

kde do zprávy napište  C-KI

-----------------

DĚKUJEME VÁM !

------------------------------

-----------------------------------------------------------------

 

 

Aktuální dění:

 

 

 

 ROK 2020

- Leden a únor ve znamení orkánů a větrných vírů... 

- Únor: epidemie chřipky a šíření koronaviru, spojené s obavou občanů z karantén měst a obcí, projevenou nákupem zásob trvanlivých potravin, hygienických pomůcek a ochranných roušek na obličej.

- Únor: vydaná kniha na pulty obchodů - nakladatelství plot: "Canisterapie - zvíře v sociálních službách", autor Andrea Tvrdá, kde je věnována kapitola metodě AACR ( Zvíře asistující krizové intervenci)

- Leden: org. ELVA HELP (člen IZS), byla požádána o zaštítění 3 denního odborného výcvikového kynologického semináře, primárně pro členy IZS, na téma "Záchranné stopování pohřešované osoby", únor je tedy čas pro před-organizaci této prestižní akce v ČR, se zahraniční lektorkou.

- pro rok 2020 stále plánujeme termíny akreditovaného kurzu v tématu Zvíře v krizové intervenci.

- leden a únor 2020 nepřinesl žádnou událost pro kterou by byla organizace povolána. 

 

ROK 2019

1)      ELVA HELP nadále vzdělává MPSV akreditovaný kurz :

"Zvíře v krizové intervenci – úvod do problematiky"
Číslo akreditace u MPSV: 2016/1135-PC/SP/PP
Rozsah: 8 vyučovacích hodin

Zde podrobné informace:  https://kurzyseminare.dudaone.com/kurz-06

 

2)  Andrea Tvrdá předala do korekce nakladatelům texty pro publikace i s obsahem informací o AACR (C-KI)   (31.05.2019)

 

3)  V rámci zaměstnání ZÁCHRÁNNÉHO STOPOVÁNÍ, Složila úspěšně 1 level mezinárodní zkoušky GAK-9, fena BÍBA, se svou majitelkou Bc.Andreou Tvrdou. Nyní se připravuje na zkoušky již do akcí IZS v ČR indikující. 

(dle:  Bod XVI. z Metodického pokynu starosty SH ČMS,  Zkušební řád pro záchranné psy SH ČMS.  Více zde: https://www.psovodi-hejnice.cz/kriteria/)

https://www.psovodi-hejnice.cz/kriteria/

 

4)  Je v plném procesu zpracovávání odborného textu, v tématu a pracovním názvu:

"ENVIRONMENTÁLNÍ A BEHAVIORÁLNÍ ASPEKTY U ČINNOSTI PÁTRÁNÍ PO POHŘEŠOVANÝCH OSOBÁCH, ZEJMÉNA FORMOU ZÁCHRANNÉHO STOPOVÁNÍ ". Kde se samozřejmě nevyhneme krizové intervence a to i AACR.

(Autorský tým: Svobodová, Thelenová, Tvrdá).

 

 

ROK 2018

ELVA HELP pokračuje ve vzdělávání akreditovaného kurzu (MPSV ČR) v oblasti krizové intervence ve spojitosti se Zooterapií.

- kurz je také obohacen o nově pořízenou figurínu, "psí andula" pro nácvik KPR u psa.

- V rámci zaměstnání ZÁCHRÁNNÉHO STOPOVÁNÍ, Složila úspěšně 1 level mezinárodní zkoušky GAK-9, fena DIXI, se svou majitelkou Bc.Romanou Svobodovou. Nyní se připravuje na zkoušky již do akcí IZS v ČR indikující. 

(dle:  Bod XVI. z Metodického pokynu starosty SH ČMS,  Zkušební řád pro záchranné psy SH ČMS.  Více zde: https://www.psovodi-hejnice.cz/kriteria/)

 

ROK  2017

(C-KI ... canisterapie-krizová intervence,   PSP ... psychosociální pomoc,  

KI ... krizová intervence,  IZS ... integrovaný záchranný systém )

 

 

ROK  2016

 • Elva help se zúčastnila cvičení IZS s účastí zahraničních posádek - "Liberecký adrenalin"
 • Elva help zahájila trénink nejen terapeutických psů v disciplíně Psa stopaře (Záchranné stopování - Mantrailing)
 • Tento rok nedošlo k aktivaci nebo zapojení se do pomoci při zásahu

 

ROK 2015

 • V první polovině roku si pracovníci ELVA HELP rozšířili dovednosti a znalosti o techniky práce např. se skupinou osob v krizi a postkrizi akreditovaným výcvikovým kurzem.
 • Je květen roku 2015 a příroda je zatím velmi laskavá co do množství sněhu i srážek.
 • V roce 2013 a 2014 jsme se aktivně účastnili secvičování složek IZS při simulace havárie autobusu plného osob. Naší úlohou bylo, spolu s naším terapeutickým psem, simulovat oběť MU v pozici nevidomé osoby s vodícím psem - cílem je aby složky IZS uměly správně, účelně a srozumitelně zacházet s pacientem s postižením a asistenčním psem. V tomto roce (2015) jsme se pak účastnili konference, na které byly tyto akce představeny.

 

 

                                          ROK 2014

Leden-květen:

Počasí je zatím spíše ve znamení sucha střídajícího se s bouřkami a silným větrem, doufejme že zůstane u klidného režimu  :-)

 

C-KI:

V oblasti C-KI se aktuálně děje to, že jsme byli vyzváni k aktivní účasti na akci:

6. ročníku konference s mezinárodní účastí
ZOOTERAPIE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH
12. KVĚTNA 2014 ve Fakultní nemocnici v Motole

Kde budeme přednášet o metodě C-KI zdravotnímu personálu, sociálním pracovníkům, zooterapeutům a zúčastněné veřejnosti.

 

PANEL LK:

Jako členové PANELu (ELVA HELP o.s.) jsme byli vyzváni a plánujeme se zúčastnit v červnu cvičení IZS organizovaného Štábem krizového řízení města Jablonce nad Nisou. 

 

ELVA HELP o.s. - ostatní člen IZS:

Vše nasvědčuje tomu, že se v červenci zúčastníme cvičení složek IZS pod vedením os ČČK Liberec a to u Litoměřic

 

KIP Tým:

Zatím se letos nebylo nutno aktivovat se, díky Bohu  ;-) .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROK  2013

DNES, 01.06.2013   JE VYHLÁŠEN V LIBERECKÉM KRAJI 1.STUPEŇ - BDĚLOST - POVODNĚ

 

Tým ELVA HELP situaci sleduje a uvádí se do aktivace v oblasti PSP a KI telefonickou formou  na tel č.: 607 725 304 (Bc.Andrea Tvrdá) do pominutí vyhlášení stupně nebezpečí v Libereckém kraji.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROK 2012 

DÍKY BOHU, ROK 2012 VODU UDRŽEL NA UZDĚ.

PODAŘILO SE UDRŽET A ZINTENZIVNIT KOMUNIKACI SE STÁTNÍ SPRÁVOU, STMELIT NESTÁTNÍ ORGANIZACE A VYTVOŘIT "PANEL LK".

JDE O PLATFORMU PRO INTERAKCI SE STÁTNÍ SPRÁVOU V PŘÍPADĚ KDY BY BYLO POTŘEBA POMOCI LIDEM.

LISTOPADU 2012 SE OPĚT PANEL SEJDE NA PŮDĚ HZS LK K PROJEDNÁNÍ DALŠÍCH VĚCÍ OHLEDNĚ SPOLUPRÁCE.

V LISTOPADU TAKÉ PROBĚHLO CVIČENÍ "VODA 2012", NA ŠTÁBNÍ ÚROVNI, KTERÉHO SE org. ELVA HELP ÚČASTNILA.

 

 

 

 

 

 

 

 

ROK  2011

 

HROZBA POVODNÍ ČERVENEC 2011

Dne 20.07.2011 po delším vlhkém počasí na severu Čech, po celou noc a následující den prší. Byl vyhlášen 3.stupeň povodňové pohotovosti na některých tocích ve Višňové, Frýdlantu, Raspenavě apod.

Dne 21.07.2011 se ELVA HELP o.s. uvádí do pohotovostního stavu

NONSTOP TELEFON:

607725304

 

- Dále jsme aktivovali KIP Tým Libereckého kraje k operativní schůzce

 

Prosíme občany, aby respektovaly uzavírky a jiné pokyny složek IZS - hasičů, policistů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROK  2010 

 

 

POVODNĚ SRPEN 2010 - LIBERECKO                             

                                29.září 2010                                            

PROSÍME  NEJEZDĚTE  DO  OBLASTI  OBCE  VIŠŇOVÁ, TOKY STÁLE STŘÍDAVĚ STOUPAJÍ 

A KLESAJÍ   -  SITUACE JEŠTĚ NENÍ STABILIZOVANÁ  !

DĚKUJEME. 
 

 

 

                                27.září 2010                                            

 

OPĚT POVODŇOVÁ SITUACE NA LIBERECKU !!!

 

Na základě této zkutečnosti:

 

Libercem se krátce po 21. hodině rozezněl zvuk sirén. Tímto způsobem byl obyvatelům oznámen 2. stupeň povodňové aktivity. Lužická Nisa v Liberci dosáhla 125 cm a průtoku 25,2 m3.Zvuk sirén je při vyhlášení 2. stupně povodňové aktivity informací pro občany občany. Veřejnost by měla věnovat pozornost sdělovacím prostředkům, jejichž prostřednictvím se k ní dostanou případné další informace. V tuto chvíli však situace neznamená žádné přímé ohrožení pro Liberec ani jeho obyvatele. Pro záchranné složky je tímto okamžikem vyhlášena pohotovost.Podle aktuálních předpovědí počasí se zdá, že Lužická Nisa v Liberci bude ještě v průběhu noci a zřejmě i zítřka stoupat. Dosažení 3. stupně povodňové aktivity (ohrožení) je NEPRAVDĚPODOBNÉ.Vývoj situace je možné sledovat na adrese http://www.chmi.cz/

 

 

 

 

 

21.30 hod :   ELVA HELP se uvádí do stavu pohotovosti

 

náš telefon 607 725 304

je v pohotovosti nonstop

do odvolání.

 

 

 

17.00 hod :   ELVA HELP se uvádí do stavu bdělosti

náš telefon 607 725 304

je v pohotovosti od 7.00 do 22.00 hodin každý den

do odvolání.

_______________________________________

Podle ČHMÚ: Povodňové ohrožení
od 27.09.2010 11:00 do 29.09.2010 10:00

V Libereckém kraji se kvůli záplavám např. nedá projet mezi obcemi Černousy, Boleslav a Ves, uzavřena je také silnice III/2628 ve Skalici u České Lípy a silnice III/2627 v Horní Libchavě. V Heřmanicích musel být zavřen provizorní most přes řeku, který voda podemílá.

Višňová na Liberecku začala v 18 hodin evakuovat do místní tělocvičny 20 obyvatel části Víska.

SLEDUJEME :

 

                                        24. srpna 2010  až  30.listopadu 2010

ZAHÁJENÍ POSTUPU V STŘEDNĚDOBÉ FÁZI MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

- OSOBNÍ NÁVŠTĚVY V TERÉNU U VYTIPOVANÝCH OSOB / RODIN

                          (PSYCHOSOCIÁLNÍ POMOC - PSP)

- PSP V DENNÍCH CENTRECH PRO DĚTI ZE ZATOPENÝCH OBLASTÍ

- PLÁN NA DLOHODOBOU FÁZI ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

KIP TÝM LBK

!!!!!!!  DNE 30.8.2010  !!!!!!!

Protože už delší dobu někteří přípravovali založení KIP týmu v LK, současná potřeba střednědobé a dlouhodobé pomoci dala podnět, aby byl tým ustanoven a začal fungovat. „Reálná mimořádná událost prověřila naše možnosti, schopnosti a ochotu pomoci v oblastech, na které jsme i z naší běžné činnosti cvičeni a školeni. Tou je právě i psychická podpora“.

Této schůzky se zůčastnili zástupci organizací ADRA, ČČK oblastní spolek Liberec, ELVA HELP, Charita, Bílý kruh bezpečí, Most k naději a další dobrovolníci. Setkání se konalo v Centru Generace v Liberci, které poskytuje zázemí psychosociálnímu týmu od začátku srpnových povodní.

 

Obrazek

 

Prozatimní webové stránky KIP týmu Libereckého kraje:

 

Obrazek

 

CO JE TO  "KIP tým"  ?

 

"komunitní intervenční psychosociální tým"

 • KIP tým je dobrovolné sdružení osob, které jsou

  školeny v naslouchání, reakci i naplnění psychických

  a sociálních potřeb zasažených osob mimořádnou událostí

  - Psychosociální pomoc (PSP), Krizová intervence (KI)

 • cílem KIP týmu je vykonávat terénní formu pomoci lidem

  a komunitám
  zasaženým mimořádnou událostí, jako např. živelná

  pohroma,
  autonehoda a podobná neštěstí. Nabízí podporu

  v oblasti duševní, sociální, duchovní a tělesné.

  Základním posláním týmů je aktivně vstupovat

  do pomoci při a po mimořádných
  událostech a přispívat ke zlepšování připravenosti

  občanů i komunity na takové události.

  • KIP tým uzce spolupracuje se složkami IZS,

  • zejména díky kontaktu a komunikaci s psychologem/psycholožkou HZS daného kraje.

    

 Dále 30.08.2010 lektorka ELVA HELP proškolila členy ČČK OS Liberec v teorii základů terénní PSP a KI v kontextu mimořádné události Povodně srpen 2010 - liberecko

 

Obrazek

 

Obrazek

 

 

 23. srpna 2010

   

8.00 hod.: koordinační schůzka všech NNO dosud v součinnosti

                 při pomoci v oblastech postižených mimořádnou

                 událostí v Libereckém kraji.

                                   - zaměření na domluvu cílů, podob a možností spolupráce ve

                                                              střednědobé a dlouhodobé pomoci.

 

 22. srpna 2010

  

 TÝM ELVA HELP  o.s. 

 

PSYCHOHYGIENA

 

 21. srpna 2010

 

Technic / grooming day

 • údržba OA (ELVA HELP - IZS) a postrojů
 • fyzická a psychická péče o terapeutické psy
 • apod.

 

- Tým ELVA HELP o.s. - supervize.

 

VÝZVA :  AKTUÁLNÍ JE POTŘEBA FYZICKÉ POMOCI JEDNOTIVÝM RODINÁM S ÚKLIDEM A VÍCEPRACEMI OKOLO ŠKOD - HLASTE SE VŽDY NA TELEFONU ADRA -

na telefonním čísle +420 731 70 50 02 a na emailu povodne@adra.cz.

  také na emailu dobrovolnici@adra.cz.

 

 

 20. srpna 2010

 

   !!!!!   ELVA HELP o.s.  UKONČUJE  AKUTNÍ  STAV  !!!!!  POHOTOVOSTI

 

Telefon 607 725 304

 

ukončuje NONSTOP provoz

 

NYNÍ JE AKTIVNÍ

 

PONDĚLÍ - SOBOTA : OD 09.00 DO 18.00 HODIN

NEDĚLE : OD 14.00 DO 16.00 HOD

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

ELVA HELP o.s. se připravuje na nasazení ve střednědobé fázi pomoci osobám ze zaplavených oblastí Libereckého kraje

 

  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Děkujeme všem kteří nás po celou dobu akutní fáze pomoci podporovali, pomáhali nám a vycházeli nám vztříc !!!

 

(jako například rodina, přátelé, zaměstnavatelé, ale i naši klienti a vůbec všichni i ti co si nepřejí být zmíněni...)

Speciální dík patří samozřejmě našim terapeutickým psům, kteří nám po celou dobu byli po boku a své zkušenosti ze mnohého secvičování ost. složek IZS zúročili bez chybičky !!!

           ... srdečné díííky všem  ...     

 

 19. srpna 2010

 

8.00 hod.  koordinační schůzka psychosociálních týmů a

                 psychologů

9.30 hod. odjezd do obce Dětřichov - psychosociální pomoc

                                                          - návštěva dětí v místní MŠ

13.00 hod návrat do Koordinačního centra NNO

                  (Palachova 7, Liberec)

  - ověřování kontaktů (telefon, adresa) center pro denní

                aktivaci dětí ze záplavových oblastí

  - vypracování a odevzdání souhrnné zprávy, z dosavadní

    činnosti organizace ze součinnosti na pomoci při povodních,

    se strukturovanými a tvrdými daty

15.30 hod ELVA HELP ukončila práci v terénu. 

 

 18. srpna 2010

 

8.00 hod.  koordinační schůzka psychosociálních týmů a

                 psychologů

9.00 hod ověřování kontaktů (telefon, adresa) center pro denní

                aktivaci dětí ze záplavových oblastí

10.30 hod  osobní návštěva center v Hejnicích, v Novém Městě

                  pod Smrkem (kde je dočasné sídlo MŠ z

                  Raspenavy)a ve Višňové

17.00 hod kooperační schůzka Psychosoc. týmů

18.00 hod ELVA HELP ukončila práci v terénu. 

 

 NA Facebooku, NALEZNETE VIDEO Z  JEDNÉ  Z NAŠICH ČINNOSTÍ:

PSYCHOSOCIÁLNÍ POMOC PRO DĚTI FORMOU "CANISTERAPIE - KRIZOVÉ INTERVENCE"

 ( FACEBOOK  I PRO ELVA HELP JE  POD  JMÉNEM

ANDREA TVRDÁ )

KLIK  NA  FOTKU:

Obrazek

 

 17. srpna 2010

 

8.00 hod.  koordinační schůzka psychosociálních týmů a

                 psychologů

9.30 hod odezd do obce Bílý Kostel

       - MŠ - děti ze zaplavených domů v obci - canisterapie (psp)

            - psychosociální podpora cílené osobě

 12.30 hod odjezd do obce Chrastava

             -  ohlášení se na KŠ obce

          -  osobní návštěva v Mateřském centru Bétel - (denní

                 pobyt dětí ze zaplavených domů v obci) - dohoda o 

                 spolupráci

                  - návštěva Domu Sv. Vavřince - Charita (senioři kteří byli

              evakuováni do Liberce a nyní jsou již zpět, v EC v

              Liberci jsme je denně navštěvovali s metodou

              canisterapie.) - dodání metody canisterapie - ki (psp)

 16.00 hod info-schůzka s ČČK OS Liberec

 17.00 hod  kooperační schůzka Psychosoc. týmů

 18.00 hod kooperační schůzka NNO

  19.00 hod ELVA HELP ukončila práci v terénu. 

... přejeme všem klidnou noc ...

 

POZNÁMKA: ELVA HELP nyní v prvé řadě centralizuje kontakty na Denní "stacionáře" ve formě školek či mateřinek, pro děti ze zaplavených domů či děti pomáhajících rodin.

Uvedená centra navštěvujeme s metodou

Canisterapie - krizová intervence  v  rámci psychosociální pomoci (psp) až krizové intervence (ki).

 

 

 16. srpna 2010

 

8.00 hod.  koordinační schůzka psychosociálních týmů a

                 psychologů

9.20 hod.  příjezd do obce Dětřichov

9.30 hod.  canisterapie v MŠ Dětřichov - úvod ( děti školkové až

                 děti školní do 5.třídy ze zatopených oblastí

                 Dětřichova a Heřmanic )

10.10 hod   koordinační schůze Krizového štábu obce

                   Dětřichov  (předání kompetencí z neziskového

                   sektoru na občany obce)

11.10 hod  canisterapie v MŠ Dětřichov - metoda AAE (psp)

12. 30 hod odjezd na Krizový štáb ČČK OS Liberec

                                  - předání informací příjem zakázek

                                     -  (zajištění pohonných hmot do vozidla IZS - ELVA HELP o.s.)

15.00 hod odezd do obce Bílý Kostel

                 - 60 ks desinfekce na mytí povrchů dle objednávky

                          - psychosociální podpora cílené osobě

15.30 hod  návrat do Koordinačního centra NNO

                             - předání informací příjem zakázek

16.30 hod odjezd do obce Hrádku n/N - čtvrť DONÍN

                  - předání úklidového materiálu a desinfekce rukou

                    obyvatelům silně poškozené ulice

                  - psychosociální pomoc cílené osobě             

18.20 hod  návrat do Koordinačního centra NNO

                  (Palachova 7, Liberec)

19.00 hod koordinační schůzka NNO - předání informací

Ve 20.00 hod ELVA HELP ukončila práci v terénu. 

... přejeme všem klidnou noc ...

VÝZVA :  AKTUÁLNÍ JE POTŘEBA VITAMÍNU C, REPELENTU A POSTŘIKU PROTI PLÍSNI NA ZDI...  IDEÁLNÍ JE DODAT UVEDENÉ NA ADRESU PALACHOVA 7 LIBEREC 1 - ČČK.

DÍÍK.

 

 

 15. srpna 2010

 

Tým ELVA HELP o.s. přiřazen k psychologům.

8.00 hod.  koordinační schůzka psychosociálních týmů a

                 psychologů

- Našemu týmu byla přidělena obec Dětřichov

 9.30 hod.  příjezd do obce Dětřichov

(monitoring logistiky Krizového štábu, předání metodik zvoleným občanům obce, analýza potřeb podrobnějších - neakutních, psychosociální podpora štábu a občanů)

16.35 hod odjezd z obce Dětřichov

17.10 hod  koordinační schůzka psychosociálních týmů a

                  psychologů

18.00 hod  ELVA HELP dnes ukončila práci v terénu.

 

 14. srpna 2010

 

 TÝM ELVA HELP  o.s.

PSYCHOHYGIENA

 

13. srpna 2010

 

AKTUÁLNÍ  VÝZVA: 

1) V  KRIZOVÝCH CENTRECH -NAPŘÍKLAD V LIBERCI NA ADRESE PALACHOVA 7, LIBEREC 1, (SÍDLO ČČK) = CENTRUM LIBERCE-  CHYBÍ  VITAMÍNY PRO VYČERPANÉ LIDI ZE ZAPLAVENÝCH OBLASTÍ !!!

 

2) OSVOJTE SI "PLAVÁČKA" !!!!  ZVÍŘECÍ ÚTULKY NA LIBERECKU JSOU PŘEPLNĚNÉ PEJSKY S RŮZNĚ SMUTNÝMI ZÁPLAVOVÝMI OSUDY, MNOHÉ PROSTĚ VZALA VODA A BOJOVALI O ŽIVOT - VÁŠ TEPLÝ, KLIDNÝ, VLÍDNÝ DOMOV JIM POMŮŽE !!!

 ----------------------------------------------------------

Dnes jsme osobně navštívili Koordinační centrum NNO v Palachově ulici a zažádali o poslání posili - dobrovolníka přímo ku pomoci podpoře konkrétního člena Krizového štábu (KŠ) v obci Nová Ves, tento člověk pracuje téměř bez odpočinku od prvních minut Mimořádné události, a to s velkým nasazením a zodpovědností (koordinace SDH, těžké techniky, monitoring potřebnosti dobrovolníků a pod...)

Všem členům KŠ této obce patří dík a velký obdiv !!!!!

Na činnost kterou členové KŠ obcí vykonávají z 95 % nelze zaškolit žádného dobrovolníka - jejich úkoly jsou mimořádně specializované. Proto je tu velkou prioritou udržet fyzický a psychický stav těchto osob v dobré kondici !

 

 

12. srpna 2010 

pracujeme v terénu minimálně 12 hodin denně, plus večer dalších 3-4 hodiny na legislativě a (PC) = to je 15 až 16 hodin denně ve vypjaté atmosféře a emočním tlaku - a to již 4 dny za sebou...

...jsme unavení,

považujeme za profesionální ihned nastolit režim psychohygieny.

Nesoustředění, mátožní a nevyspalí a se zmačkanými obličeji bychom již nebyli lidem pomocí, podporou ani jiným přínosem  :-)  ...

dne 12.08.2010 se ELVA HELP o.s.  účastní pomoci pouze pasivně (telefonní komunikace - telefonní krizová intervence, podávání informací, odvoz humanitárního materiálu, apod.)

Svou aktivní účast opět obnovíme.

- Tým ELVA HELP o.s. - supervize. 

 VÝZVA:

TENTOKRÁT PRO JIŽ POMÁHAJÍCÍ = NEPODCEŇUJTE ODPOČINEK - POMŮŽETE TÍM SOBĚ A HLAVNĚ PRÁVĚ TĚM KTERÝM POMOCI CHCETE   !!!!

 

 

11. srpna 2010

 

8.00 hod.: koordinační schůzka ELVA HELP s dobrovolníky

9.00 hod.: odjezd do obce Nová Ves

(monitoring logistiky Krizového štábu, předání metodik a kompetencí z týmu na zvolené občany obce, analýza potřeb podrobnějších - neakutních, psychosociální podpora štábu a občanů,)

14.30 hod.: odjezd z obce směr koordinační centrum Liberec

17.00.: ruční vykládání kamionu - darované materiály pro povodně. 

18.30 hod.: koordinační schůzka NNO - předání informací

19.30 hod.: ELVA HELP ukončila práci v terénu.

 

 

10. srpna 2010

 

8.00 hod.: koordinační schůzka NNO

9.00 hod.: canisterapie u výše uvedených klientů Evakuačního

                 střediska ČČK

 

10.30 hod.: naložení vozu materiálem pro domácnosti postižené

                   povodní v Nové Vsi, vyzvednutí dobrovolníků které

                   zavezeme do uvedené obce

11.15 hod.: návštěva starosty Mníšku u Liberce - převzetí

                   informací o stavu dění

cca 12.00 hod.: příjezd do Nové Vsi u Chrastavy - obecní úřad

               (koordinace Krizového štábu obce a logistiky )

18.30 hod.: odjezd z Nové Vsi

19.00 hod.: koordinační schůzka NNO - předání informací

20.00 hod.: ELVA HELP ukončila práci v terénu.

VÝZVA:

DOBROVOLNÍCI - NEJEZDĚTE NA BLIND DO OBCÍ !  POKUD CHCETE OPRAVDU POMOCI - A TO JE VELMI CHVÁLIHODNÉ A POTŘEBNÉ - ROZHODNĚ SE TEDY KONTAKTUJTE

 

           NA  TELEFONU:         737 137 417

BUDETE  ÚČELNĚ  NASMĚROVÁNI  TAM  KDE  VÁS  NETRPĚLIVĚ ČEKAJÍ   !!!!

DOBROVOLNÍCI NEORGANIZOVANÍ  OFICIÁLNÍMI ORGANIZACEMI SE STÁLE ČASTĚJI STÁVAJÍ SPÍŠE ZDROJEM KOMPLIKACÍ PRO OBCE

DĚKUJEME  VÁM ZA POCHOPENÍ !

INFO.:           DÁLE NÁM NAPŘÍKLAD CHYBÍ  DESINFEKCE RUKOU - JAKÁKOLI

                                  DESINFEKČNÍ "KOSMETIKA", BUDE ZA CHVILKU TŘEBA I REPELENTŮ....

 ....   DÍKY...

Přejeme všem klidnou noc !

 

9. srpna 2010

 

8.00 hod.: koordinační schůzka NNO

9.30 hod proběhla canisterapie C-KI u výše uvedených

              12 klientů.

11.30 hod  návštěva Evakuačního centra Zeyerova ul.

12.00 hod odjezd pokračovat v monitoringu a psychosociální

           pomoci do obce Nová Ves

18.30 hod koordinační schůzka NNO

19.00 porada psychosociálních týmů

Ve 21.00 hod ELVA HELP ukončila práci v terénu.

VÝZVA:
 

DOBROVOLNÍCI !!!! KDO CHCETE POMOCI ÚČELNĚ A ÚČINNĚ - nejezděte nikam na vlastní pěst, pište své návrhy na pomoc na spec. email Českého červeného kříže LIBEREC : povodneliberec@seznam.cz

 

...nemusíte potom tápat, jezdit a hledat a mapovat kde je Vás třeba - získáte jasné informace.

 

                                          VŠEM Vám Děkujeme !!!!

Přejeme všem klidnou noc !

 

8. srpna 2010

ELVA HELP o.s.  POMÁHÁ ZVLÁDAT NÁSLEDKY POVODNĚ NA LIBERECKU.

INFO:

 

ČČK EVAKUOVAL 12 KLIENTŮ CHARITNÍHO DOMU Z CHRASTAVY. TITO KLIENTI JSOU UBYTOVÁNI V KOMUNITNÍM CENTRU GENERACE V LIBERCI.

8.8.2010 - Dobrá zpráva pro dobrovolníky - dobrovolníci na úklid po povodních, kteří nejsou  z Liberce a chtějí pomáhat více dní, mohou využít nabídky ubytování v Liberci, Palachova ul , budova "Liduška".

 

 SLUŽBA na telefonu 485 101 091  (ČČK)  JE NEPŘETRŽITÁ.

 

 

ELVA HELP o.s.:

8.00 hod.: ELVA HELP o.s. zahajuje výjezdy do terénu pro

                 sbírku materiálu od občanů Liberce

9.OO hod.: koordinační schůzka NNO pro pomoc 

14.30 hod.: tým ELVA HELP o.s. spolu s ostatními  odjel

zahájit

                     monitoring a psychosociální pomoc do obcí, ELVA

                     pak do Mníšku a Nové Vsi.

18.00 hod schůzka NNO

Ve 18.30 hod proběhla canisterapie C-KI u výše uvedených

                      12 klientů.

Ve 20.00 hod bylo ELVOU odvezeno několik balení Pitných vod,

                      balení čistících prostředků a sada pytlů na odpad

                      do rukou místostarosty obce Detřichov

Ve 21.00 hod ELVA HELP ukončila práci v terénu.

VÝZVA: 

PRACOVNÍ RUKAVICE, PROSTŘEDKY OSOBNÍ HYGIENY, DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDKY, SAPONÁTY, HADRY. Potřebné jsou také spacáky, přikrývky, polštářky.

DAROVANÉ VĚCI MŮŽETE PŘINÉST NA ČČK , PALACHOVA 504/7, "Liduška", 1. PATRO. Zde je nepřetržitá služba

 

Přejeme všem klidnou noc !

 

 

7. srpna 2010

Týmy ELVA HELP o.s. sekce C-KI se uvedly do pohotovostního stavu, očekáváme pokyny z Krizového štábu HZS Libereckého kraje, zároveň jsme i v úzké

komunikaci se OS ČČK Liberec, který je také samozřejmně v pohotovostním stavu.

Snažíme se soustředit  deky, jiné požadavky zatím aktuálně nevzešly.

Jsme nonstop na telefonu 607 725 304.

VÝZVA  VŠEM: PROSÍME POKUD NEMUSÍTE - NEVYJÍŽDĚJTE DO SMĚRŮ LIBEREC, CHRASTAVA, HRÁDEK N/N, FRÝDLANTSKO, ČESKÁ LÍPA  ATD..

AKTUÁLNÍ PRŮJEZDNOST NALEZNETE ZDE:            www.dopravniinfo.cz/


 FOTODOKUMENTACE

 

Obrazek

DĚTI ... z oblastí postižených povodněmi v operativně otevřených denních centrech, snahou naší psychosociální pomoci je mimo jiné nabídnout dětem výrazně emočně kladný zážitek, ale i individuální přístup k dětem se smutným prožitkem ze ztráty domácího zvířete vlivem povodní...

....na snímku fenka Máša právě proběhla "tunelem" tvořeným dětmi...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Obrazek

SENIOŘI ...z oblasti postižené povodněmi, zde na několik dní evakuováni do Liberce. Jedním z cílů psychosociální pomoci ELVA HELP je mmj. možnost abreakce, metoda canisterapie - krizová intervence.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Obrazek

Psychosociální pomoc v terénu, ....sem terapeutičtí psi samozřejmě nechodí....

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Obrazek

... přivezli jsme část materiální humanitární pomoci do obce postižené mimořádnou událostí - povodněmi....

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Obrazek

SÍLA ŽIVLU.... zkáza na majetku lidí i obcí, rána na duších všech....

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

POVODNĚ 2010 (duben - červen) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Aktuální info - počasí, meteorologické jevy - výstrahy naleznete zde: pocasi.chmi.cz/index.html/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SNĚHOVÁ  KALAMITA 2010

11.01.2010

www.ceskenoviny.cz/zpravy/snehova-kalamita-uzavrela-rada-silnic/418861

 

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Povodně 2009

26.06.2009 - pátek.

Česká republika je současnými povodněmi postižena nejhůře z

evropských zemí !

Ve středu večer se voda přehnala přes Nový Jičín, Jeseníku nad Odrou a

dalších obcích.

Přestože tamní obyvatelé zažili už povodeň v roce 1997, rychlost té letošní

je zaskočila.

Bohužel, k dnešnímu datu si událost vyžádala 11 životů !!!  ...

Týmy ELVA HELP o.s. sekce C-KI se uvedly do pohotovostního stavu

aby  v případě výzvy mohly být nápomocny. 

 
  • Činnost  sekce C-KI v ELVA HELP o.s.   není hrazena ze žádných zdrojů, obec Liberec podpořila sekci v pořízení části nejzákladnějšího vybavení pro zahájení akceschopnosti ( vysílačky, značení apod.), pokud chcete činnost  sekce  C-KI  v ELVA HELP o.s. podpořit pak použijte
toto běžné číslo konta ELVA HELP o.s.:

505353389/0800

kde do zprávy napište  C-KI

 

 

 

...děkujeme  vám  !!!