Jdi na obsah Jdi na menu
 


PANEL

 

Panel LK

PANEL humanitárních organizací Libereckého kraje (dále jen PANEL) je organizační, koordinační a komunikační platforma pro poskytování komplexní péče o občana při řešení mimořádných událostí a krizových stavů. Zaměřuje se na spolupráci s místními samosprávami a krizovými štáby.

PANEL nemá právní subjektivitu. Jedná se o dobrovolnou neformální pracovní skupinu složenou ze zástupců státních, příspěvkových a nestátních neziskových organizací s působností na území Libereckého kraje:

 

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje
Krajský úřad Libereckého kraje
Oblastní spolek Českého červeného kříže Liberec
Oblastní spolek Českého červeného kříže Jablonec nad Nisou
Oblastní spolek Českého červeného kříže Semily
Oblastní spolek Českého červeného kříže Česká Lípa
ADRA, o.s. pobočka Česká Lípa
ELVA HELP o.s.
Maltézská pomoc o.p.s., pobočka Česká Lípa
Diakonie Českobratrské církve evangelické - Středisko humanitární a rozvojové pomoci
Diecézní charita Litoměřice
Jménem PANELU vystupuje hlavní koordinátor, případně jeho zástupce, který byl zvolen 
na společném setkání zástupců jednotlivých organizací. Hlavní koordinátor je v případě 
vyhlášení krizového stavu členem stálé pracovní skupiny ochrany obyvatelstva Krizového
 štábu Libereckého kraje. V případě řešení mimořádné události hlavní koordinátor 
spolupracuje s HZS Libereckého kraje.
Každá organizace zapojená do činnosti PANELU je odpovědná za své pracovníky, kteří 
jednají a vystupují jménem své organizace. 
PANEL:
podílí se na řešení mimořádných událostí vzniklých na území kraje pod velením velitele 
zásahu složek IZS,
plní za krizových situací a při koordinaci záchranných a likvidačních prací úkoly stanovené
 hejtmanem kraje nebo starostou ORP,
koordinuje dobrovolnickou pomoc obyvatelstvu a obcím při řešení následků mimořádných 
událostí,
poskytuje podporu činnosti přímo zasahujících složek IZS. Za tímto účelem je úkolem PANELU
 zejména pomáhat při:
vytváření intervenčních týmů,
provádění psychosociální intervence,
poskytování duchovní pomoci,
poskytování zdravotnické pomoci,
budování a zajištění provozu evakuačních zařízení,
vytváření logistické infrastruktury území (logistické vazby, logistické prvky, organizovat
logistiku) pro zajištění humanitární pomoci postiženým územím a náhradního zásobování 
obyvatelstva pitnou vodou a potravinami,
poskytování materiální podpory zasaženým občanům i zasahujícím složkám IZS a spolupracujícím
 osobám (voda, potraviny, ošacení, deky apod.),
zajišťování dostupné techniky (automobily, technická zařízení, výpočetní technika apod.),
zajišťování volné ubytovací kapacity pro potřeby nouzového ubytování,
poskytování personální výpomoci obcím k zajištění nouzového přežití obyvatel,
přípravě a výcviku PANELU. 

* Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje

* Krajský úřad Libereckého kraje

* Oblastní spolek Českého červeného kříže Liberec

* Oblastní spolek Českého červeného kříže Jablonec nad Nisou

* Oblastní spolek Českého červeného kříže Semily

* Oblastní spolek Českého červeného kříže Česká Lípa

* ADRA, o.s. pobočka Česká Lípa

* ELVA HELP o.s.

* Maltézská pomoc o.p.s., pobočka Česká Lípa

* Diakonie Českobratrské církve evangelické - Středisko humanitární a rozvojové pomoci

* Diecézní charita Litoměřice

 

 

Jménem PANELU vystupuje hlavní koordinátor, případně jeho zástupce, který byl zvolen na společném setkání zástupců jednotlivých organizací. Hlavní koordinátor je v případě vyhlášení krizového stavu členem stálé pracovní skupiny ochrany obyvatelstva Krizového štábu Libereckého kraje. V případě řešení mimořádné události hlavní koordinátor spolupracuje s HZS Libereckého kraje.Každá organizace zapojená do činnosti PANELU je odpovědná za své pracovníky, kteří jednají a vystupují jménem své organizace.  

 

PANEL:

podílí se na řešení mimořádných událostí vzniklých na území kraje pod velením velitele zásahu složek IZS,plní za krizových situací a při koordinaci záchranných a likvidačních prací úkoly stanovené hejtmanem kraje nebo starostou ORP,koordinuje dobrovolnickou pomoc obyvatelstvu a obcím při řešení následků mimořádných událostí,poskytuje podporu činnosti přímo zasahujících složek IZS. Za tímto účelem je úkolem PANELU zejména pomáhat při:vytváření intervenčních týmů, provádění psychosociální intervence, poskytování duchovní pomoci, poskytování zdravotnické pomoci, budování a zajištění provozu evakuačních zařízení, vytváření logistické infrastruktury území (logistické vazby, logistické prvky, organizovatlogistiku) pro zajištění humanitární pomoci postiženým územím a náhradního zásobování obyvatelstva pitnou vodou a potravinami,poskytování materiální podpory zasaženým občanům i zasahujícím složkám IZS a spolupracujícím osobám (voda, potraviny, ošacení, deky apod.),zajišťování dostupné techniky (automobily, technická zařízení, výpočetní technika apod.), zajišťování volné ubytovací kapacity pro potřeby nouzového ubytování, poskytování personální výpomoci obcím k zajištění nouzového přežití obyvatel, přípravě a výcviku PANELU. 

 

citace HZS Libereckého kraje

 http://www.hzslk.cz

 

 

Koordinátorem za NNO byl ustanoven zástupce Oblastního spolku ČČK Liberec pan Karel Studený.

 Jeho zástupkyní se stala ředitelka Oblastního spolku ČČK Jablonec nad Nisou Kateřina Havlová.

 

(zdroj: ČČK Liberec)