Jdi na obsah Jdi na menu
 


Doporučení MV-GŘ HZS ČR k o chraně obyvatelstva při povodních)


V souvislosti se vzestupem hladin vodních toků a možným vznikem povodní na území České
republiky doporučuje MV – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR občanům,
kteří pobývají v blízkosti vodních toků, využít následující informace:
1. Stupně povodňové aktivity a povodňové orgány
I. Stav bdělosti - nastává při nebezpečí povodně
II. Stav pohotovosti – je vyhlašován přerůstá-li nebezpečí povodně v povodeň
III. Stav ohrožení – je vyhlašován při nebezpečí vzniku škod většího rozsahu, ohrožení
životů, zdraví a majetku v zaplaveném území
II. a III. stupeň vyhlašují na svém územním obvodu povodňové orgány, kterými jsou:
- povodňové komise obcí
- povodňové komise obcí s rozšířenou působností
- povodňové komise krajů
- Ústřední povodňová komise
V případě vyhlášení krizového stavu tj. stav nebezpečí nebo stav nouze stávají se
povodňové komise součástí krizového štábu a úkoly komisí přecházejí na příslušné krizové štáby.
2. Varování a informování obyvatelstva
O hrozbě nebo vzniku povodně může být obyvatelstvo informováno z různých zdrojů:
a) sirénami – kolísavým tónem po dobu 140 sekund doplněný u elektronických sirén
tísňovou informací
b) sdělovacími prostředky
- vysílání Českého rozhlasu a České televize
- regionální vysílání rozhlasových stanic, televize nebo kabelové televize
c) dalšími prostředky
- místní a závodní rozhlas
- pojízdné rozhlasové vozy a megafony
- policie a hasiči
3. Činnost obyvatelstva
a) při vyhlášení stavu pohotovosti:
- zajistit si poslech hromadných sdělovacích prostředků
- řídit se příkazy povodňových orgánů, policie a záchranářů
- aktivně se zapojit do ochrany před povodní podle pokynů povodňových orgánů,
policie a záchranářů
- informovat se o způsobu a místě evakuace
- připravit si pytle s pískem a další těsnící materiál na utěsnění nízko položených
dveří, oken, odpadních potrubí atd.
b) při vyhlášení stavu ohrožení:
- připravit evakuační zavazadlo pro celou rodinu a vozidlo
- přemístit cenný nábytek, potraviny a nebezpečné látky do vyšších pater
- připravit vyvedení hospodářských zvířat
- připravit rodinu a domácí zvířata k evakuaci
- odstranit nebo řádně zajistit snadno odplavitelný materiál
- při zaplavování domu odpojit přívod elektrického proudu, uzavřít hlavní přívod vody
a plynu
4. Evakuační zavazadlo
Evakuační zavazadlo se připravuje pro případ opuštění bytu na delší dobu. Jako evakuační
zavazadlo poslouží např. kufr, batoh nebo cestovní taška. Zavazadlo je nutné značit
jménem a adresou.
Doporučený obsah evakuačního zavazadla:
= základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách, dobře zabalený chléb a pitná voda – vše
na dva až tři dny
= předměty denní potřeby, jídelní miska a příbor
= léky, které užíváte, toaletní a hygienické potřeby
= osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti
= náhradní oděv, obuv, pláštěnka, spací pytel nebo přikrývka
= přenosné rádio s rezervními bateriemi, mobil, přenosná svítilna, zápalky, nůž
5. Při povodni
- dodržovat pokyny povodňových orgánů, policie a záchranářů
- je-li dostatek času přesunout se na místo, které nebude zatopené vodou
- nevstupovat do míst, která jsou zatopená
Při návratu do obydlí (po opadnutí vody) je nutné se řídit podle následujících doporučení:
* nechat si zkontrolovat stav obydlí (obyvatelnost domu, rozvody energií, stav kanalizace a rozvodů
vody, statika budovy),
* podle pokynů hygienika zlikvidovat potraviny, polní plodiny zasažené vodou, zlikvidovat uhynulé
zvířectvo a nahlásit hygienikovi výskyt úhynu cizích domácích a divokých zvířat,
* informovat se na obecním úřadu o místech humanitární pomoci a v případě nouze si vyžádat
finanční pomoc, pitnou vodu, potraviny, oblečení, potřebné nářadí a další prostředky,
* nechat si asanovat vlastní studnu a laboratorně prověřit kvalitu vody,
* kontaktovat příslušnou pojišťovnu ohledně náhrady škod (nahlásit pojistnou událost, vyhotovit
jejich soupis škod, zdokumentovat je fotografiemi, znaleckými posudky, účty, svědectvími),
* pokud možno zúčastnit se likvidace následků povodní.