Jdi na obsah Jdi na menu
 


 DEFINICE

Animal Assisted Crisis Response („AACR“, „krizová intervence za pomoci zvířat“) –  kontakt zvířete a člověka, který se ocitl v krizovém prostředí, zaměřený na odbourávání stresu a celkové zlepšení psychického a/nebo i fyzického stavu klienta. (Eisertová J.)

 

 

Metoda má kořeny v USA, kde časté bouřlivé přírodní živly a jejich následky zavdaly výzvu k užití terapeutických psů k ošetření psychiky obětí těchto krizí.

 

 

 

V roce 2001 po nešťastném teroristickém útoku v New Yorku byla tato metoda plně užita zejména jako prevence Syndromu vyhoření u osob podílejících se na odklízení následků a hledání ostatků přímých obětí útoku.

 

 Metodika vhodná do středoevropských podmínek byla zpracována Andreou Tvrdou z ELVA HELP o.s. za konzultace právě přímé aktérky AACR v NY roku 2001 i zkušených členů IZS ČR.

 

Pro naše účely jde tedy o metodu canisterpie nazvané

Canisterapie - krizová intervence

 

V našich podmínkách je možné využití této metody zejména v těchto situacích:

- záplavy, požáry apod. a evakuace obyvatel

- zjištěný unik plynu, nahlášení výbušniny apod. v objektech s mnoha obyvateli a jejich evakuace (nemocnice, domov seniorů, činžovní dům, školské zařízení apod.) 

- rekondice osob (dětí) z oblastí krizí (války, nepokoje, teroristické činny, apod.)

- apod. ....

 

Aktérem může být již praxe v canisterapii (AAA, AAT) znalý tým, který se navíc zacvičí s IZS v modelových situacích.

Vzhledem k náročnosti tohoto typu práce je nutné, aby měl canisterapeut kromě standardní průpravy (20 hodin teorie a 25 hodin praxe minimálně) pro běžnou canisterapii také dostatečnou již vlastní praxi se širokou škálou klientů, výbornou znalost psychologie a byl plně proškolen v rámci integrovaného záchranného systému. Canisterapeut musí být schopen samostatné práce za složitých podmínek a jeho pes musí být odolný vůči stresu.

Canisterapeut svou prací nesmí překážet ostatním složkám záchranného systému a musí být připraven na nečekané situace a abnormální reakce ze strany klientů a zároveň dbát na bezpečnost svou i svého psa.

 

 

 

 

Po takovém zacvičení se z Canisterapeutického týmu stává

 

CANISTERAPEUTICKÝ KOMFORTNÍ TÝM

(Comfort - utěšení, podpora, pohodlí, konejšení, výpomoc, dodání odvahy, ...)

 

 

Ten se aktivně hlásí do IZS v Kraji svého možného působení a je připraven k možnému zásahu do krize metodou AACR, tím že se  stane osobně členem subjektu zařazeného do ISZ ČR, kterému svou činnost a metodu a její využití v ucelené pomoci v krizi přiblíží.

Canisterapeutický komforní tým se samozřejmě průběžně udržuje v akceschopnosti dalšími účastmi na secvičování IZS, školením v krizové intervenci, první pomoci atd. a zůstává

v kontaktu s ELVA HELP o.s., která je garantem metody v ČR.

 

SEKCE   C-KI  JE SOUČÁSTÍ   ELVA HELP o.s.

 

 

www.aacr.estranky.cz                                                                         www.elvahelp.estranky.cz

ObrazekObrazek